CZARNOTA I PARTNERZY Kancelaria Radców Prawnych
CZARNOTA I PARTNERZY Kancelaria Radców Prawnych

Strona Główna
Usługi
Kontakt

Skontaktuj się z nami:

 

 

CZARNOTA I PARTNERZY Kancelaria Radców Prawnych

 

Ul. Warecka 11A, 00-034 Warszawa

 

tel.: (+48 22) 437 69 30

 

fax: (+48 22) 437 69 39

 

e-mail: kancelaria@czarnota.pl

 

 


Czarnota i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

KRS 0000222685, REGON 010168967, NIP 118-00-23-700