CZARNOTA I PARTNERZY Kancelaria Radców Prawnych
CZARNOTA I PARTNERZY Kancelaria Radców Prawnych

Strona Główna
Usługi
Kontakt

Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

 • prawa cywilnego,
 • prawa bankowego, w tym:
 •  

  - sporządzenie opinii prawnej o spełnieniu warunków udzielenia i wypłaty kredytu,

  - konsultacje prawne dotyczące obowiązujących przepisów prawa i ich zmian, dokumentacji urzędowej, itp.,

  - sporządzenie dokumentacji i umowy kredytowej,

  - obsługa prawna instytucji finansowych,

  - zastępstwo procesowe w sprawach sądowych z zakresu prawa bankowego,

  - udział w negocjacjach z instytucjami finansowymi warunków porozumień restrukturyzacyjnych, które dotyczą:

   

      a) zmiany harmonogramu płatności,

      b) zmiany zabezpieczeń,

      c) umorzenia długów.

   

 • prawa nieruchomości:
 •  

  - zasiedzenie,

  - wywłaszczenie,

  - postępowanie wieczystoksięgowe,

  - obsługa prawna obrotu nieruchomościami,

  - analiza i regulacje stanu prawnego nieruchomości (adyt),

  - obsługa prawna klientów w zakresie sprzedaży, najmu, dzierżawy nieruchomości:

   

      a) przygotowanie umów kupna-sprzedaży nieruchomości,

      b) przygotowanie umów deweloperskich, najmu, dzierżawy.

   

 • rejestracji i obsługi spółek stowarzyszeń i fundacji;
 • kompleksowej bieżącej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych,
 • prawa spadkowego:
 •  

  - przygotowanie wniosku o stwierdzene nabycia spadku,

  - pomoc prawna przy podjęciu decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,

  - reprezentujemy wnioskodawców i uczestników w postępowaniu sądowym,

   

 • windykacji należności,
 • postępowania egzekucyjnego,
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego,
 • prawa gospodarczego i handlowego,
 • prawa pracy,
 • prawa administracyjnego.

 

 

 

Kancelaria sporządza:

 • opinie prawne,
 • udziela pisemnych i ustnych porad prawnych,
 • prowadzi negocjacje i bierze udział w mediacjach,
 • reprezentuje Klientów przed sądami, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami.

 


Czarnota i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

KRS 0000222685, REGON 010168967, NIP 118-00-23-700